Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – rejony zabezpieczenia

 
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania, przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ, zgodnie z obszarem zabezpieczania

 

SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły
ul. Mieszka I 7, 91 326 74 11, 91 326 74 35

Comments are closed on this post.